Kaju Flower 5pcs
Kaju Diamond 4pcs
Ghee Ajmer cake 4pcs
Casatta roll 2pcs
Ghee Soanpapdi 2pcs
Kaju Watermelon 2pcs
Kaju Kathli 10pcs